Geschiedenis:

De veerverbinding Vierlingsbeek - Bergen is een verbinding die reeds eeuwen bestaat. De oudste aanwijzingen van een veerdienst op deze plek dateren van 1300. Destijds zal de verbinding niet meer dan een roeiboot zijn geweest, waarin alleen voetgangers vervoerd konden worden.

In 1893 heeft de familie Van den Boogaard boerderij de "Staay" (gelegen nabij de maas) gepacht. Deze boerderij was destijds onderdeel van Landgoed Makken, dat in eigendom was van een Baron uit Brussel. Met het pachten van deze boerderij was onlosmakelijk verbonden het overzetten van mensen over de maas. Dit gebeurde destijds met een veerpontje dat aanvankelijk zonder motor, maar door middel van de stroming van de rivier overstak (gierpont). Zes jaar later, in 1899 heeft familie Van den Boogaard de boerderij en dus ook de veerpont gekocht.

In 1930 werd de maas gekanaliseerd. Dit hield in dat er stuwen in de maas gebouwd werden waardoor het maaspeil ter plekke ongeveer vier meter steeg. De stroming, die gebruikt werd om over te steken, werd hierdoor een stuk minder en het leverde dan ook een probleem op om de niet gemotoriseerde pont daarvan gebruik te laten maken. Het schip van toen werd daarom uitgerust met een motor. Vervolgens werd in 1933 besloten om bij scheepswerf Van Vlaardingen in Gouderak een nieuwe veerpont te laten bouwen. Het werd een stalen schip van 18 meter lang en maximaal zes meter breed met een Crosley motor aan boord. Het was een enorme stap die gemaakt werd. Door middel van een ketting werd het veer van de ene naar de andere kant getrokken. Samen met de plaatselijke smit werd een systeem bedacht waarbij deze ketting over een aantal door de motor aangedreven kettingwielen liep. Later is dit principe nog vele malen toegepast bij andere veerponten.

In de tweede wereldoorlog is de veerpont tot twee keer toe tot zinken gebracht. In mei 1940 hebben Duitsers het veer opgeblazen, waarna het gezonken is en in september 1944 is dit nogmaals gebeurd, echter nu uitgevoerd door de geallieerden in overleg met de familie Van den Boogaard. Bij dit laatste bombardement is een tweetal Duitse militairen verongelukt.

Eind jaren 60 werden de oprijkleppen van de veerpont afgekeurd en werden deze vervangen door twee nieuwe. In begin jaren 70 bleek de pont te klein te worden. Ook de scheepvaart nam toe en het ontbrak de pont aan snelheid om over te steken. Er werd daarom een verbouwing van de veerpont voorbereid. De pont zoals die in gebruik was, werd in 1973 anderhalve meter verbreed en ook werd het houten dek vervangen door een stalen dek, dat tevens hoger lag. Hierdoor nam het drijvend vermogen enorm toe ten opzichte van voorheen. Ook is bij deze verbouwing een nieuw stuurhuis geplaatst en werd de Crosley motor vervangen door een Lister van 90 pk. Deze verbouwing werd uitgevoerd door machinefabriek Kepser in St Agatha.

Vervolgens werd in de jaren 80 een tweede motor geplaatst in de pont. Dit is uitgevoerd door scheepswerf Gelria in Nijmegen. Ook kwam er een tweede schroefaandrijving aan boord, waardoor storingen of onderhoud nauwelijks meer tot oponthoud leidden.

In 2002 vond de laatste grote aanpassing plaats van de Eendracht. Het casco is bij die verbouwing nauwelijks veranderd, de technische installatie daarentegen is bijna in zijn geheel vervangen. Bij deze verbouwing die plaats heeft gehad bij scheepswerf Smits te Velden is de hoofdmotor verhuisd naar de plek van de reservemotor, is er een nieuw gereviseerde hoofdmotor, een nieuwe koppeling, cardanas en schroefaandrijving geplaatst. Ook is het volledig elektrische en ook het bijna volledige hydraulisch circuit op de Eendracht vernieuwd bij deze verbouwing. De inrichting van het stuurhuis is aangepast, de mechanische bediening is vervangen door elektrische instrumenten, de navigatieapparatuur (radar en een tweetal marifoons) is vervangen en ook het aantal reddingsmiddelen is uitgebreid naar de maatstaven van tegenwoordig.

In 2009 ontstonden bij familie Van den Boogaard plannen voor volledige vervanging van de Eendracht. Er werd in eigen beheer een bestek geschreven voor een compleet nieuwe veerpont en in 2011 volgde de realisatie van de grote plannen. Een uitgebreide voorbereiding ging vooraf aan de kiellegging, die in maart van dat jaar plaats vond. Na een voorspoedig bouwtraject bij scheepswerf Tinnemans in Maasbracht, werd op 13 oktober 2011 de pont voor het eerst gebruikt om klanten over te zetten en op 22 oktober 2011 is het schip officieel gedoopt in "Festina Lente".Veerdienst Vierlingsbeek-Bergen
Veerdienst Vierlingsbeek-Bergen Veerdienst Vierlingsbeek-Bergen
Veerdienst Vierlingsbeek-Bergen